Talk&Mind Evolution

NOTA DE INFORMARE SI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In virtutea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Societatea Talk Mind Evolution isi asuma obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Client despre el insusi sau despre o alta persoana, Client al Centrului.

Rolul prezentului acord este de a va explica modul in care datele personale ale Clientului sunt prelucrate, scopul in care sunt utilizate si drepturile pe care le are Clientul ale carui date personale sunt prelucrate.

TERMENI:

In intelesul prezentului acord, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

OPERATOR: Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este TALK THERAPY SRL, cu sediul social in Bragadiru, str Alunului, Ilfov, CUI 42200381, nr. Inreg. J23/475/2020.

DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informatii care se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila.

PRELUCRARE: orice operatiune care include colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Societatea prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu urmatoarele categorii de persoane vizate:

 1. Angajati/candidati la un post in cadrul societatii si administratori ai societatii;
 2. Asociatul/asociatii ai societatii
 3. Clientii persoane fizice;
 4. Potentiali clienti persoane fizice;
 5. Reprezentanti ai clientilor persoane juridice;
 6. Reprezentanti ai potentialilor clienti persoane juridice;
 7. Reprezentanti ai furnizorilor persoane juridice.

Societatea prelucreaza date cu caracter personal cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor prelucrate, in sensul ca pentru fiecare categorie de persoane vizate societatea prelucreaza numai acele date care sunt relevante si adecvate pentru scopul prelucrarii. In functie de categoriile de persoane vizate, societatea prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

 1. a) numele si prenumele;
 2. b) sexul;
 3. c) data si locul nasterii;
 4. d) cetatenia;
 5. e) codul numeric personal sau un alt identificator similar in cazul cetatenilor straini;
 6. f) domiciliul;
 7. g) seria si numarul actului de identitate;
 8. h) date privind starea civila;
 9. i) date privind formarea profesionala/diplome/studii;
 10. j) date in legatura cu locurile de munca;
 11. k) date privind contul bancar;
 12. l) date privind starea de sanatate;
 13. m) specimenul de semnatura in cazul administratorilor;
 14. n) imaginea, vocea;
 15. o) adresa de e-mail;
 16. p) numarul de telefon

Politica de confidențialitate

Prelucrăm datele tale cu caracter personal doar conform condițiilor statutare stipulate în Regulament și în Lege. În calitate de operator, suntem responsabili pentru protecția datelor tale cu caracter personal pe care le-am obținut de la tine conform Regulamentului și Legii în măsura și în maniera stipulată în prezenta Politică.

Datele tale cu caracter personal vor fi stocate și se vor face copii de rezervă pentru termenul stipulat mai jos, într-o manieră sigură, conform Politicii noastre de securitate și conform politicilor de securitate ale persoanelor împuternicite de către operatorul de date.

Datele tale vor fi accesibile doar destinatarilor și personalului autorizat care prelucrează astfel de date în baza instrucțiunilor noastre și conform Politicii noastre de securitate. În calitate de operator de date suntem obligați să facem copii de rezervă ale datelor, conform cerințelor de securitate din Regulament și Lege.

Destinatari ai datelor cu caracter personal

Toate datele tale cu caracter personal vor fi stocate în sistemele noastre interne și vor fi furnizate altor părți care colaborează cu noi. Următorii pot fi destinatari ai datelor cu caracter personal:

 • autorități de control, de supraveghere și alte autorități de stat care își realizează activitățile în conformitate cu legislația specială (ex.: Biroul de inspecție comercială din Slovacia, Biroul de protecție a datelor cu caracter personal, Biroul de venituri și altele similare),
 • tribunale și autorități de impunere a legii, dacă solicită aceste date sau atunci când există interes legitim al operatorului să utilizeze aceste date în stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale,
 • furnizori de servicii contractuali care:
 • distribuie afacerea noastră și materialele de publicitate,
 • furnizează pentru noi administrarea, găzduirea sau repararea aplicațiilor software pe care le folosim,
 • pregătesc pentru noi sondaje de satisfacție a clienților,
 • realizează pentru noi livrarea bunurilor comandate (serviciul poștal slovac, curieri, servicii de livrare pachete),
 • ne furnizează servicii de plată online (operatori portal de plată),
 • sunt implicați în prelucrarea și soluționarea reclamațiilor tale (producători și furnizori de bunuri),
 • ne oferă servicii juridice, în special apărarea intereselor noastre protejate de lege și reprezentarea companiei noastre în stabilirea, apărarea și exercitarea drepturilor noastre legale (avocați, grefieri) sau care ne furnizează servicii sau operează soluții tehnice pe care le folosim pentru a-ți putea arăta pe site-ul nostru și pe alte site-uri doar conținut și reclame relevante pentru tine.
 • alți destinatari cărora Operatorul este obligat să le furnizeze date cu caracter personal conform legislației speciale sau în baza intereselor lor legitime (precum auditori, consultanți juridici, consultanți fiscali și contabili, companii de asigurare, bănci, registre de credit, terți care evaluează utilizarea de servicii ale partenerilor noștri contractuali, persoane care sunt angajate de noi sau sunt într-o relație similară cu noi) în măsura necesară pentru aceștia să-și realizeze activitatea sau să-și implementeze drepturile, și care, în același timp, sunt obligați să mențină confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal divulgate sau puse la dispoziție în alt fel acestora, în conformitate cu și în sfera de aplicare a termenilor unui contract scris semnat cu noi sau așa cum este impus de reglementările legale general obligatorii.

Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mentiunea ca in cazul unui cont online aceste modificari le puteti efectua personal din sectiunea de editare a datelor contului.
 3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.
 6. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
 8. Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail:  talkmindevolution@gmail.com

Baza legala

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Call Now Button